Undervisning

Fælles Mål:

Vores undervisning planlægges med afsæt i Fælles Forenklede Mål: http://www.emu.dk/modul/oversigt-over-introduktion-til-fagene.

 

Undervisning generelt:

Skoledagen starter med morgensamling, som kan bestå af sang, motion eller samvær, som styrker den demokratiske dannelse.

 

Om undervisningen:

 • Vi vægter en undervisning af høj faglig kvalitet og er ambitiøse på elevernes vegne.
 • Som en del af skolens profil, vægter vi udeskole i alle skolens fag, og på flere klassetrin er der mange sammenhængende timer, som giver mulighed for at tage på tur.
 • Vi evaluerer vores undervisning på flere forskellige måder.
 • Vi giver eleverne karakterer og en personlig udtalelse på 8. og 9. klassetrin.
 • Vi tilstræber at have Tysk fra 4. kl. og fra 2021 har vi engelsk fra 0.klasse.
 • Klasserne er ofte samlæst, da det tilgodeser elevernes forskellige faglige niveauer samt giver flere sociale relationer.
 • Vi har en del støtte- og to-lærertimer, alt efter behov og ressourcer.
 • Vi tilbyder lektiecafè til elever, som har behov for ekstra hjælp til lektierne.
 • Ved større klasser deles eleverne ofte i de praktisk musiske fag såsom håndværk og design, billedkunst og musik.
 • I 3.-6. klasse veksler de praktiskmusiske fag mellem billedkunst, musik, madkundskab og håndværk og design. Skolen har et flot udekøkken, som ofte inddrages i madkundskab.
 • I 7. klasse tilbydes eleverne obligatorisk valgfag i musik og billedkunst i, 8. klasse tilbydes eleverne billedkunst som obligatorisk valgfag med efterfølgende prøve, som afslutning på forløbet.
 • Skolens fysikundervisning i 8. og 9. klasse foregår på Kalundborg Gymnasium, som er et flot veletableret lokale.

 

Anderledes dage:

I løbet af et skoleår har vi en del anderledes skoledage: Fagdage, emneuger, klasselærerdage, motionsdag, projektuge, uddannelsesbesøg på uddannelsesmesser og ungdomsuddannelser.

 

Lejrskoler:

Vi har lejrskole på 5. og 8. klassetrin, de resterende klassetrin har en overnatning på skolen i løbet af året. Lejrskolerne skal have et fagligt sigte samt styrke klassens trivsel og sammenhold gennem gode fælles oplevelser.

 

Udvikling:

Vi ønsker at udvikle vores skole med respekt for friskoletraditionen og vores profil. Vi udvikler vores skole med et nysgerrigt og kritisk blik for den pædagogiske og faglige udvikling på skoleområdet.

 

I øjeblikket har vi fokus på følgende:

 • Skolens værdier, som skal ligge til grund for alt, hvad vi gør i det daglige.
 • Teamsamarbejde
 • Folkeskolens Afgangsprøve, da det er første gang at skolen fører til prøve.