Skolens elevtal

Skolens elevtal er 1. august 2019 135 elever.