Antimobbepolitik

Fælles om alles trivsel – Friskolens på Røsnæs´ antimobbepolitik

Denne politik er blevet udarbejdet af elevråd, personale og bestyrelse i vinteren 2023/2024.

På Friskolen på Røsnæs sættes børn og voksnes trivsel i højsædet hver eneste dag.

Trivsel forstår vi sådan, at man er tryg og frimodig, har gå-på-mod, har overskud og glæde ved livet generelt.

I vores skole skal alle have mulighed for at indgå i både store og mindre fællesskaber. Det er vigtigt for os, at hverdagen giver plads til forskellighed og den enkelte.

 

På elevrådsmødet i december 2023 har eleverne formuleret følgende omkring mobning og hvilke handlinger, der skal til for at undgå mobning:

 • Der er forskel på drilleri og mobning: Mobning er drilleri der sker hver dag!
 • Mobning er drilleri der er kammet over, så det ikke er sjovt længere.
 • Det er mobning, når det er værst for den der bliver drillet, fordi ved almindeligt drilleri er den, der bliver drillet også med på den.
 • Hvad kan elever gøre hvis man ser andre bliver mobbet: Sige fra og sige det til en voksen.
 • De voksne skal tale med børnene om, hvad mobning er.
 • De voksne kan også tale med andre voksne om det og måske også med forældrene.
 • Bliver man ved med at mobbe, så skal det tages meget alvorligt, så det stopper.

Elevrådsmøde den 8. december 2023.

 

Skolens personale og bestyrelse har følgende supplement til elevrådets formuleringer og handlinger.

 • Alle voksne viser tydeligt, at mobning er uacceptabelt.
 • Vi lærer børnene at løse konflikter. Derhjemme kan man også øve sig på at løse konflikter.
 • I skolen og i fritiden hjælper vi børnene med at knytte venskaber.
 • Vi arbejder med sociale regler i klassen via konflikttrappe for børn, rollespil, cases mv.
 • Vi opmuntrer børnene til at fortælle når de oplever mobning eller mistrivsel.
 • Alle både børn og voksne taler ordentligt om og med hinanden.
 • Vi arbejder for en god og tillidsfuld skole-hjemkontakt.
 • Afdelinger og klasselærere udarbejder sammen med kollegaer en handleplan for det videre forløb, hvis vi oplever systematiske drillerier og mobning.

Nogle gode råd til forældre så I også hjemmefra kan støttes op om god trivsel på Friskolen på Røsnæs:

 • Det er vigtigt, at I ikke taler dårligt om dine børns skolekammerater eller om deres forældre.
 • I må meget gerne dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs af skolen.
 • Man kan godt spørge ind til de kammerater i dit barns klasse eller gruppe, som ikke nævnes, aldrig er med hjemme og så videre.
 • Tilskynd dit barn til at forsvare den kammerat, der ikke kan forsvare sig selv.
 • Til børnefødselsdage er det vigtigt at alle i gruppen inviteres med, og det er vigtigt, at sørge for, at dit barn så vidt muligt deltager i alles fødselsdage. På forældremøder at taler I hvor dan i vil afholde fødselsdage.
 • Tal med dit barn om, at fødselsdagsfester er forskellige og det er del af det spændende ved at komme ud.
 • Det er vigtigt, at I derhjemme støtter op om lærernes og pædagogernes arbejde med det sociale liv i klassen eller gruppen.

Venlig hilsen elevråd, personale og bestyrelse