Takster

Skolepengesatserne vedtages hvert år af bestyrelsen.
For 2021/2022 udgør skolepengesatserne:

 

Månedlige skolepenge
1. barn 1275 kr.
2. barn 950 kr.
3. barn 950 kr.
4. barn 950 kr.

 

SFO
Morgenpasning 300 kr.
Pasning efter skoletid:
1. barn 850 kr.
2. barn 700 kr.
3. barn 700 kr.

 

Der holdes lukket i sommerferien i ugerne 27-28-29

samt mellem jul og nytår.

3 dage før påske, Fredag efter Kristi Himmelfarts samt Grundlovsdag.

Vinterferie og Efterårsferie.

 

Økonomi

 

Der betales for 12 måneder à 12 rater, da skoleåret forløber fra d.1/8 til d.1/8, derfor betaler 9. klasse også for et helt skoleår. Ved udmeldelse i løbet af et skoleår, betales der for løbende måned plus næste måned. Klasserne har klassekasse og lejrskolekasse ved siden af. Ved indskrivning betales der et indskrivnings- og boggebyr på 1000-, kr.

 

For 1. barn                                                                                                           kr. 1275

For 2. barn                                                                                                           kr.   950

For 3. barn                                                                                                           kr.   950

For 4. barn                                                                                                           kr.   950

 

SFO

 

Der er ikke søskendemoderation i forældrebetalingen til SFO. Ved pasning i efterårsferien og vinterferien skal der minimum være 10 tilmeldt, ellers holder SFOen lukket. Ekstra betaling for pasning i efterårsferien samt vinterferien 500,- kr. pr. uge.

Morgen SFO                                                                                                        kr.   300

Eftermiddag                                                                                                        kr.   850

Morgen og eftermiddag                                                                                   kr.  1150

 

Mini Røs

 

Opstart 1/5 (skole og SFO) for maj og juni                                                   kr. 4600

Juli md (SFO lukket i 3 uger). For en uge                                                       kr.   500

De årlige skolepenge er fordelt på 12 rater.

 

Fripladstilskud kan søges en gang om året ved skoleårets start og inden 1.9.
Læs mere om ansøgning om fripladstilskud HER.

 

Skolepengene skal dække en del af skolens driftsudgifter. Resten (ca. 75%) dækker staten efter fastsatte regler.