Takster

Skolen er i gang med at indfase en ny betalingsform over de næste tre år. Når betalingsformen er fuldt indfaset, skal man kun betale et samlet beløb for alle skoles tilbud.

 

Takster for skoleåret 2022/2023:

 • Skolepenge 1400 kr.
 • Skolepenge inkl. søskenderabat 1075 kr.

(Inkl. klubtilbud for 4. til 9. klasse og fælles lejrskole mv. for alle)

 • SFO morgen og eftermiddag 800 kr.
 • SFO inkl. søskenderabat 700 kr.

 

Takster for skoleåret 2023/2024:

 • Skolepenge 1525 kr.
 • Skolepenge inkl. søskenderabat 1200 kr.

(Inkl. klubtilbud fra 4. til 9. klasse, fælles lejrskole og særlig lejrskole for mellemtrin og udskoling)

 • SFO morgen og eftermiddag 400 kr.
 • SFO inkl. søskenderabat 350 kr.

 

Takster for skoleåret 2024/2025:

 • Skolepenge 1650 kr.
 • Skolepenge inkl. søskenderabat 1325 kr.

(Inkl. klubtilbud fra 4. til 9. klasse, fælles lejrskole og særlig lejrskole for mellemtrin og udskoling, mv.)

 • SFO morgen og eftermiddag 0 kr.

 

De oplyste priser er pr. måned og der betales i alle 12 måneder pr. år. Betaling forfalder til den 1. i hver måned.

 

Takst for MiniRøs:

 • Opstart 1. maj (før-skole og SFO) for maj og juni 4600 kr.

 

Indmeldelsesgebyr

Der betales et indmeldelsesgebyr på 1000 kr.

 

Der tages forbehold for eventuelle indeksreguleringer.

 

Ens betaling for alle

Bestyrelsen har besluttet at indfase den nye betalingsform, da vi mener, at en ens og fælles betaling for alle går meget bedre i samklang med skolens værdier. Det er bestyrelsens opfattelse, at alle oplevelser og tilbud skal være for alle børn – ingen børn skal opleve, at de ikke kan være med på grund af økonomi.

 

Som barn/elev på skolen får man helt konkret dette:

0. til 9. klasse

 • Undervisning til alle børn/elever med et stærkt fagligt og udeskole-orienteret fokus.
 • En kreativ og projektorienteret undervisningsform, som så ofte det lader sig gøre foregår udendørs i den berigende natur.
 • Undervisning, som er målrettet til den enkelte og tilpasset faglige og sociale grupperinger og behov inden for de enkelte trin.
 • Fælles lejrskole hele skolen samlet i nærheden med to overnatninger.

0. til og med 3. klasse

 • Morgenpasning og hyggelig og omsorgsfuld SFOpasning med eftermiddagssnaks/frugt mv.
 • Masser af ture ud af huset i naturen.
 • Flere overnatninger og SFOfester i SFOregi.
 • Mulighed for at være med i vores MiniRøs, hvis man er i overgangen mellem børnehave og SFO/skole (der er en særskilt betaling for dette).

4. til 6. klasse

 • En tryg og pædagogisk kvalificeret overgang fra skoletid til klubtid á la SFOovergangen.
 • Et klubtilbud for alle de store børn hver eftermiddag i skoleuger her på skolen, men også i samarbejde med Idrætsforeningen m.fl. med tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, som enten er arrangeret af vores klub på skolen eller via idrætsforeningen, som vi samarbejder med.
 • Eftermiddagssnaks/bar med relativt sunde produkter, som børnene er med til at lave og sælge.
 • Flere klubfester/overnatninger gennem året.
 • Deltagelse i forskellige konkurrencer mellem forskellige skoler/fritidsklubber i området.

6. til 9. klasse

 • Mulighed for at være med i klubbens liv og aktiviteter, blandt anden med eftermiddagssnaks/bar med relativt sunde produkter, som de unge selv er med til at lave og sælge.
 • Flere klubfester/overnatninger gennem året.
 • Deltagelse i forskellige konkurrencer mellem forskellige skoler/klubber i området.
 • Gennem året vil vi have klatreprojekter, kajakture, fisketure, makerspacebesøg mv. samt andre klubaktiviteter i og omkring Kalundborg.
 • Særlige lejrskoler for elever i mellemtrin og udskoling (fra skoleåret 23/24).