Takster

Skolepengesatserne vedtages hvert år af bestyrelsen.
For 2021/2022 udgør skolepengesatserne:

 

Månedlige betaling skole
1. barn 1275 kr.
2. barn 950 kr.
3. barn 950 kr.
4. barn 950 kr.

 

Månedlig betaling SFO
Morgen-SFO 300 kr.

Eftermiddags-SFO:
1. barn 850 kr.
2. barn 700 kr.
3. barn 700 kr.

 

Betalingsrater og gebyr

 

Betaling for et skoleår fordeles på 12 lige store rater. Betaling forfalder til den 1. i hver måned. Dette gælder alle klasser, også afgangselever/klasser. Ved udmeldelse i løbet af et skoleår, betales der for løbende måned plus næste måned. Ved indmeldelse betales der et boggebyr på 1000 kr.

 

MiniRøs

 

Opstart 1. maj (før-skole og SFO) for maj og juni:

4600 kr.

Fripladstilskud kan søges en gang om året ved skoleårets start og inden 1.9.
Læs mere om ansøgning om fripladstilskud HER.