Kommunikationspolitik

Bestyrelsen på Friskolen på Røsnæs ønsker generelt et højt informationsniveau på skolen.

Fra bestyrelse til det omgivende samfund.

  • Der lægges meddelelser fra bestyrelsen på skolens hjemmeside efter behov
  • Bestyrelsen kommunikerer direkte til forældre og personale på Forældreintra og Personaleintra

 

På Friskolen på Røsnæs er det vigtigt, at have et højt kommunikationsniveau til skolens samarbejdspartnere.

  • Forældre informeres løbende i ”Forældreinfo” fra skolens leder på Forældreintra.
  • Personale informeres hver fredag med et ”personaleinfo” fra skolens leder på Personaleintra

 

Det er lærerne, der informerer forældrene i de enkelte klasser.

  • Der informeres til hele klassen i forældrebreve/ugeplaner
  • Der informeres direkte til den enkelte forældre, når det drejer sig om en elev

 

SFO informerer om aktiviteter m.v. i SFO.

  • Der er en generel ugeplan på opslagstavlen
  • Der informeres vedr. særlige aktiviteter
  • Der kommunikeres direkte til den enkelte forældre efter behov

 

Skolen har mange samarbejdspartnere. Her foregår kommunikationen fra skolen direkte til samarbejdspartneren. Skal der aftales specifikt, videreformidler skolens leder eller bestyrelsen til relevante parter.

 

Kontakten til samarbejdspartnere i ministerier eller det kommunale system varetages af skolens leder eller sekretariatslederen.