Skolebestyrelsen

Formand

Karin Anholm Jensen

Tlf. 30 75 83 59

Næstformand

Lene Kristina Haue

Tlf. 30 75 11 57

Bestyrelsesmedlem

Tonny Pedersen

Tlf. 40 75 72 15

Bestyrelsesmedlem

Anders Lejbach

Tlf. 21 65 22 12

Bestyrelsesmedlem

Maria Schacht Hansen

Tlf. 21 44 20 02

Bestyrelsesmedlem

Tanja Valentin-Jensen

Tlf. 30 77 43 24

Kasserer

Katrine Dittmer Feilskov

Tlf. 28 90 94 96

Personalerepræsentant

Vicky Andersen

Suppleant

Cathriona Cantio

Ledelsesrepræsentant

Vibeke Malmberg

Hjemmesiden

Line Andersen

Tlf. 23 66 96 18