Undervisningsmiljø

Ordensregler

 

 

Når elever og lærere skal fungere sammen, må der være kendte og accepterede regler, som fastlægger, hvad der forventes af hver person, og hvad der er god opførsel.

Hvis reglerne er fornuftige og vi retter os efter reglerne, opnår vi trygge omgivelser og bedre læring.

Ordensreglerne for Friskolen på Røsnæs har som mål at skabe det bedst mulige studiemiljø, hvor eleverne kan færdes trygt, og hvor de kan opnå de bedst mulige faglige resultater.

Ordensregler for elever

Jeg vil være flittig og målbevidst med at opnå så stor viden som muligt og på den måde selv tage ansvar for min fremtid.

Jeg vil være et godt eksempel for andre, så alle får de bedste muligheder for at udnytte deres evner.

Jeg forstår, at skolens regler er lavet, for at alle elever kan få mest muligt ud af deres skolegang og have det rart og trygt på skolen.

Derfor vil jeg overholde friskolens ordensregler, som er:

 • Jeg vil møde i god tid om morgenen, hvis jeg er forhindret, vil jeg give skolen besked i god tid før samling.
 • Jeg vil sove nok, spise morgenmad, have madpakke med i skole hver dag og ikke spise slik og tyggegummi i skoletiden, så jeg altid er frisk til at studere.
 • Jeg vil have alle nødvendige materialer klar til hver time (skrive- og regneredskaber, bøger, hæfter, idrætstøj osv.), og jeg vil sidde på min plads til tiden.
 • Jeg vil kun forlade skolens område med en lærers tilladelse.
 • Jeg vil passe på mine egne, mine kammeraters og skolens ejendele og være med til at sørge for, at klassen og fællesområderne ser pæne ud hele tiden.
 • Jeg vil være høflig og hensynsfuld over for alle voksne og børn på skolen.
 • Jeg vil være høflig og hensynsfuld på vej til og fra skole, så skolen og eleverne får et godt ry.
 • Jeg vil tage ansvar for mine studier ved at:
  • arbejde ærligt og flittigt for at nå mine mål i timerne
  • lave de aftalte lektier hjemme eller på skolen
 • Jeg er villig til at løse ethvert problem angående mine studier.
 • Jeg er villig til at løse ethvert problem angående min egen eller andres opførsel.
 • Jeg forstår, at min medbragte mobiltelefon og andet elektronisk udstyr kun skal være fremme, når det gavner undervisningen. Jeg forstår også, at skolen ikke erstatter mit elektroniske udstyr, hvis det mistes eller går i stykker.
 • Jeg forstår, at det ikke er tilladt for elever at ryge eller drikke i skoletiden eller på vej til og fra skole.
 • Der kan være regler i de enkelte klasser der uddyber eller supplerer dette regelsæt.

Hvad der sker, hvis reglerne brydes

Overtrædelse af reglerne bliver påtalt. Det forventes, at du bagefter er villig til at forbedre din opførsel.

Hvis reglerne brydes igen og igen, får dine forældre besked om det. Du kan blive sendt hjem i èn til tre dage for at finde ud af, om skolen skal være din “arbejdsplads” igen. Før du kan komme tilbage, skal du og dine forældre til et møde på skolen, hvor vi taler om din beslutning.

Grov opførsel, vold eller hærværk medfører øjeblikkelig hjemsendelse i tre dage. Du og dine forældre bliver herefter indkaldt til et møde, hvor vi taler om din videre skolegang på Friskolen på Røsnæs.

At gøre skaden god igen

Du skal vide, at du næsten altid kan gøre en skade god igen: Vær ærlig, tag ansvar for dine handlinger og gør en ekstra indsats med dine studier, for skolen og de andre elever.

Underskrift

Ved indmeldelse i 0. til 3. klasse underskrives ordensreglerne af forældrene, som sørger for, at deres barn forstår reglerne.

Ved indmeldelse i 4. til 10. klasse underskrives ordensreglerne også af eleven.

 

 

Klik her for UMV rapport:

UMV Friskolen på Røsnæs efterår 2020