Bestyrelsesmøde 7. august 2018

Bestyrelsesmøde 7. august 2018

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs d. 7. August 2018

Til stede: Jakob, Karin, Jeanette, Maria, Christina, Ole, Trine, Jaqueline, Lene, Mette

Fraværende: Tonny, Anders

1.Godkendelse af Dagorden og Referat Dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. Referat er tilgængeligt på hjemmesiden og FB side.

2. 1. Skoledag På første skoledag møder alle kl 8.20 til morgensamling i skolegården. Her vil Skoleleder Jacob Søborg sige nogle ord til alle børnene. Derudover vil borgmester Martin Dam komme og være med til at hejse dannebro. Forskellige medier er inviteret til at komme til begge begivenheder – om morgenen kl. 8.20 og til receptionen om eftermiddagen kl. 15.

3. Reception 1. Skoledag kl. 15-17 Vi er igang med at lave en indbydelse til receptionen. Invitationen vil blive lagt ud på forskellige medier samt sendt på Mail.

4. Status renovering Vi er nået rigtig meget på de mange arbejdsdagee, vi har haft over sommeren. Vi mangler dog stadig nogle ting. Vi vil derfor afholde 2 arbejdsdage mere. Disse 2 dage er:

Torsdag 9/8 kl. 18.30-21 Søndag 12/8 kl 13-16

5. Status opstart v/Jakob Jacob fortæller, at personalet er glade for at mødes igen. Der er en fantastisk stemning og ernergi hos alle. Der er dog den store udfordring at Internettet ikke fungere i disse opstartsdage. Det arbejdes der intenst på.

6. Gaveønsker Vi forventer ikke, at der er nogen, der har gave med til receptionen, men eftersom der er flere, der har spurgt til ønsker, snakker vi om, hvilke ønsker Friskolen har til receptionen.

7. Buskort Kontoret på Friskolen på Røsnæs er i fuld sving med at bestille buskort til de børn, forældrene har bestil og betalt buskort til.