Bestyrelsesmøde 1. oktober 2018

Bestyrelsesmøde 1. oktober 2018

Til stede: Jakob, Joakim, Tonny, Karin, Jeanette, Mette, Lene, Jaqueline, Ole, Anders,
Christina, Maria, Allan

Fraværende: Trine

1.Godkendelse af referat og dagsorden
Referat fra sidste bestyrelsesmøde samt dagsorden godkendes. Fremover er det Line
Andersen, der vil sørge for at referatet bliver lagt op på vores hjemmeside.

2. Diverse orientering v/Jacob
Skolens personale er rigtig glade for at være her. De er glade for at gå på arbejde hver dag
og viser et stor egnagement. Det er dog en stor opgave at starte en friskole, hvorfor vi skal
passe lidt ekstra på dem i den kommende tid. Lærerne skal have overskud til at fokusere på
børnene. Jakob har arrangeret en social aften for al personale lige inden efterårsferien.

Skoleplan:
Skoleplan virker ikke optimalt. Der er flere forældre, der ikke kan komme på skoleplan.
Samtidig er der informationer fra lærerne i de forskellige klasser, der ikke når ud til
forældrene. Det giver en utryghed og forvirring. Alle forældre, der ikke kan komme på
skoleplan, skal henvende sig til Jakob. Derefter går Jakob og Dorthe hele skoleplan
igennem.

Pædagogiske dage:
Jakob er i gang med at planlægge 2 pædagogiske dage for al personalet – Disse er d. 3 Maj
og d. 27 Juni. Det kræver, at vi kan lave en skoleovertagelse i de 2 dage. På næste
bestyrelsesmøde laver vi en brainstorming på dette, hvor vi samtidig laver vi en undergruppe
til dette punkt.

SFO:
Der har været en forespørgsel fra nogle forældre, som godt kunne tænke sig en
klippekortsordning. Rent administrativt er det for voldsomt lige nu for Friskolen, men det er
noget vi på sigt vil undersøge. Udmeldelse af SFO’en skal ske 1 mdr. før.

Elevtal:
På nuværende tidspunkt har skolen 105 elever.
Jakob har haft en samtale med en ung mand på 28 år, der hedder Christian. Han starteri
virksomhedspraktik på skolen i 13 uger. Han kommer til at fungere som medhjælper i både
undervisningen og sfo’en.

3. Budget 2019 v/Jakob
Budgettet for 2019 udarbejdes ud fra 119 elever. Budgettet skulle gerne være klar til næste
bestyrelsesmøde, hvor Jakob vil gennemgå det.

4. Økonomistatus v/Karin
Realiserede omkostninger svarer til det budgetterede. Der mangler enkelte indbetalinger fra
forældre.

5. Evaluering af lejrskolen v/Jakob
Overordnet set gik lejrskolen enormt godt. Det var en meget vigtig tur for både personale og
elever samt for sammenholdet. I og med, at lejrskolen blev holdt så tæt på skolen, oplevede
personalet dog rigtig mange, der havde hjemve. Personalet laver en evaluering på
lejrskolen.

6. Vikarer v/Tonny
I samarbejde med lærerne har Jakob planer om at udarbejde en mappe til hver enkelt
klasse, som beskriver hvilke arbejdsopgaver eleverne kan arbejde med, når der er sygdom
blandt personalet.

7. Skoleindskrivning v/ Karin
Der er 7 elever skrevet op til den kommende 0 klasse. Der er løbende forældre, der
henvender sig til skolen mhp indskrivning af deres børn.

8. Skolefest v/Karin
Datoen kommer ud inden ret længe.

9. Arbejdsdage/cafesamtaler v/Karin
Den næste arbejdsdag er Lørdag d. 27 Oktober fra 10-15. Jakob melder datoen ud.
Jeanette, Tonny og Anders planlægger arbejdsdagen.
Der er behov for regelmæssig græsslåning af skolens områder. Tonny laver en plan for
dette.

10. Profiltøj v/ Maria
Skolen har fået de profiltrøjerne i form af 3 klassesæt til, når eleverne skal til arrangementer.
Vi mangler at få lagt et skriv på på hjemmesiden og skoleplan vedr. de personlige trøjer,
man kan bestille i intersport. Line sørger for dette.

11. Klasserådets/kontaktforældrenes rolle v/Karin
Der er nogle forældre, der har efterspurgt, hvilken rolle, klasseforældrene har i klassen.
Dette kigger bestyrelsen på i samarbejde med lærerne.

12. Støtteforeningen herunder udekøkken v/Joakim
Støtteforeningen havde møde i september, hvor de blandt andet forberedte til lejrturen.
Derudover bliver der brugt en del tid på vores kommende udekøkken, hvortil vi har fået
nogle fondspenge fra friluftsrådet. Vi mangler lige de sidste penge til at det kan lade sig
gøre. Støtteforeningen og Allan arbejder på at skaffe sponsorater til materialer mv.
Der er stoppet 2 medlemmer i bestyrelsen, derfor er suppleanterne blevet til
bestyrelsesmedlemmer. Der mangler dog stadig medlemmer. Støtteforeningen afventer svar
fra potentielle medlemmer.

13. Evt.
Velkomstfolder:
Friskolen mangler sin egen velkomstfolder, der fortæller lidt om friskolen, dens værdier,
priser mv. Jeannette vil gerne stå for dette.

Jobbank:
Vi får flere henvendelser fra folk, der gerne vil være behjælpelig med forskellige opgaver på
skolen. Vi vil derfor lave en “jobbank”, hvor vi har alle registreret med lige præcis det, de kan
være behjælpelig med.

Kalender på hjemmesiden:
På forsiden af hjemmesiden vil der komme en kalender med vigtige datoer for skoleåret, så
man som forældre kan følge med i, hvad der kommer til at foregå.