Bestyrelsesmøde den 24. april 2019

Bestyrelsesmøde den 24. april 2019

Til stede: Jakob, Trine, Anders, Ole, Tonny, Maria, Karin, Allan
Fraværende: Jeanette, Lene, Mette, Jaqueline, Christina

1.Referat og dagsorden
Dagsorden godkendes. Referat fra sidste bestyrelsesmøde er lagt op på hjemmesiden.

2. Status Tilbygning
Lars Haue og Tonny præsenterer forslaget til den nye tilbygning, tegninger og budget, som skal fremlægges for banken og kommunen.

3. Orientering fra Jakob
D. 10 maj er der Før skoledag for kommende 0 klasse-elever. Planlægningen for dagen er i gang.
Der har været ansættelsessamtaler til stillingen som musiklærer samt indskolingslærer/engelsk lærer på mellemtrinnet.

4. Arbejdsdag
Arbejdsopgaver og indkøbsliste til arbejdsdagen gennemgås.

5. Generalforsamling
Der er lavet en dagsorden for generalforsamlingen (efter arbejdsdagen) som gennemgås.

6. Pædagogisk dag
Et lille team af forældre har haft møde og planlagt den pædagogisk dag, som er den 3 maj
fra 8.20.12.30. Temaet for dagen er udeskole.