Bestyrelsesmøde den 24. marts 2019

Bestyrelsesmøde den 24. marts 2019

Bestyrelsesmøde Søndag d 24 Marts 2019

Til stede: Karin, Mette, Trine, Lene, Maria, Jakob, Tonny
Fraværende: Allan, Christina, Jeanette, Anders, Ole, Jaqueline

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden godkendes. Karin sørger for at det bliver lagt op på hjemmesiden.

2. Budget
Budgettet for 2018/2019 gennemgås og forventes at give et mindre overskud ved nuværende elevtal.

3. Pædagogiske dage
Inden sommerferien vil der være 2 pædagogiske dage for alle lærere. Her vil bestyrelsen, med hjælp fra forældre på skolen, sørge for, at børnene får nogle gode dage. Det drejer sig om følgende dage:
Fredag d. 3 maj fra kl. 8.20-12.30 – der vil være SFO derefter
Emnet = udeskoledag
Karin sender information ud vedr. de 2 arbejdsdage og indkalder til forberedelsesdag, hvor de forældre der vil deltage kan komme med.
Torsdag d. 27 Juni fra kl. 8.20-12.30 – SFO derefter
Emne = Idrætsdag

4. Generalforsamling
Den 27. april kl. 10 – 12.30 er der arbejdsdag, hvor arbejdsopgaver er:

 • Maling lærerværelse
 • Rengøring af klasseværelser, 10 klasseværelser
 • Rengøring baderum og toiletter
 • Rengøring af fællesrum
 • Hæk/ukrudt; Klippes, Ukrudt

 

Fra kl. 12.30 er der generalforsamling, hvor dagsorden er:

 • Årsberetning; Karin/Inge vil gennemgå denne.
 • Evaluering af skoleåret; Jakon informere om dette.
 • Budget; Karin vil kort gennemgå budgettet for 2019.
 • Arbejdsdage; Information om hvordan arbejdsdagene vil forløbe fremover
 • Valg; Lene står for dette. Medlemmer på valg er Jaqueline, Maria, Christina, Lene, Tonny, Suppleanter på valg er Anders, Jeanette.
  Tilsynsførende; Peter Abildgaard
 • Dialog; Forældrene får mulighed for at komme på banen.

 

5. Bygninger
Der arbejdes med forskellige bygningsløsninger i forbindelse med at vi på sigt skal have op til 9. klasse.
Byggemøde i skolebestyrelsen d. 24 marts 2019 (internt referat).

Vores krav efter sommerferien er:

 • 2 x 6 klasse
 •  1 x 7 klasse
 • 1 x 8 klasse
 • 1 x faglokale

Der diskuteres mange løsninger, og den nuværende plan er:

 • Vi bibeholder nuværende pavilloner med 2 klasselokaler
 • Vi køber 3 pavilloner, hvoraf den ene bliver 1 faglokale
 • På sigt bliver der bygget ud, så vi har plads til 9 klasse

Pavillonerne bliver placeret på matriklen, så der allerede nu er mulighed for at lave et godt udemiljø for de store elever.
Aktioner:

 • Indhente endeligt tilbud på 3 pavilloner; Tonny
 • Liste over ønsker til inventar i faglokale; Lene og Ole
 • Byg-underudvalg 1 (pavillion) ; Tonny, Mogens, Jakob
 • Byg-underudvalg 2 – godkendelser ; Tonny (Leverandør), Mogens (kommunen)
 • Byggetilladelse – Mogens og lene
 • Tennisklub, vandværk, naboer, idrætsforening – Mogens og Lene
 • Økonomi/lån
 • Komm. godkendelse af låneoptagelse – Karin
 • Generalforsamlingens accept d 27/4 – Karin
 • Bank ift lån; Karin