Bestyrelsesmøde den 26. november 2019

Bestyrelsesmøde den 26. november 2019

Til stede : Allan, Jakob, Ole, Katrine, Maria, Trine, Karin, Lene, Tanja, Mette, Anders
Fraværende : Christina, Tonny

1.Godkendelse Dagsorden og referat v/Karin
Både Dagsorden og referat godkendes. Målet er, at dagsorden kommer ud 1 uge før hvert kommende bestyrelsesmøde.

2. Evaluering af emneuge og skolefest v/ Jakob
Lærerne har selv evalueret både emneuge og skolefest, hvor der er enighed om, at det overordnet er gået godt. Det var blandt andet en succes at fordele eleverne på tværs af klasserne. Man kan dog overveje flere ting:
– At placere skolefest på en anden årstid, så vi kan udnytte ude området og dermed undgå at være så mange indenfor.
– At bespisningen foregår lidt tidligere på aftenen, da mange har varm mad med til fællesbordet, som når at blive kold. Derudover når børnene at blive meget sultne.
– At dele skolefesten op, så de små og store har hver deres skolefest.

3. Evaluering af arbejdsdage v/ Katrine of Tanja
Der har været et fremmøde på over 80 % blandt forældrene på de 3 arbejdsdage, der har foregået i dette efterår. Dette er vi yderst tilfredse med. Læringen har været:
– At fordele arbejdsdagene over en weekend (forår og efterår), inklusiv både Lørdag og søndag, frem for at fordele arbejdsdagene over 3 Lørdage 2 gange om året.
– At sørge for, at skolen ikke kan udlånes, når der er arbejdsdage.
– At sørge for, at flest forældre er der i det allerede aftalte tidsrum mellem kl. 10-14.
Der er lavet en drejebog, for hvordan arbejdsdagene skal forløbe fremover.

4. Budget v/Karin
Processen omkring budgettet er i gang ift elevantal, personale og diverse fremtidige indkøb.

5. Status for lærer situation v/ Jakob og Lene
Vores nye lærer Louise har desværre sagt sin stilling op med sidste dag Fredag d 29. November. Louises stilling bliver slået op, men indtil da er der nu sat en proces i gang for at få erstattet Louises timer samt få skemaet til at gå op. I den forbindelse er der blandt andet
ansat en pensioneret lærer fra Rynkevangskolen. Målet er, at elever og forældre ikke skal opleve flere ændringer i skoleskema eller lærere resten af skoleåret.

6. 0 klasse, status og plan for at tiltrække flere elever v/Karin
Indskrivningen til skolestart er i gang. Vi arbejder på at lave en plan for, hvordan vi tiltrækker flere elever til kommende 0. klasse
samt de resterende klasser. Der nedsættes et udvalg, til at tænke markedsføring af skolen.

7. Procedure ved optagelse af nye elever v/Karin
Der er lavet et oplæg til en procedure ved optagelse af ny elever på Friskolen. Dette gennemgås i bestyrelsen. Tanja arbejder videre ud fra bestyrelsens rettelser.

8. Fastsættelse af skolepenge 2020
Emnet drøftes, der laves et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

9. Samværdsregler v/Jakob
Der er lavet et oplæg til samværdsreglerregler, som gennemgås i bestyrelsen. Bestyrelsen kommer med input, som tages videre til lærerne, der arbejder videre med Friskolens samværdssregler.