Skolebestyrelsesmøde d. 28. maj 2020

Skolebestyrelsesmøde d. 28. maj 2020

Til stede: Katrine, Trine, Tanja, Maria, Christina, Ole, Karin, Lene (Via teams)
Fraværende: Tonny, Anders, Allan

Dagsorden:
1.Godkendelse af referat og dagsorden v/ Karin
Referat og dagsorden godkendes og referat er lagt op på hjemmesiden.

2. Lærerstillingerne v/ Christina
Christina fortæller om de ansættelsessamtaler, de i ansættelsesudvalget har haft. Vi søger 2 lærere, en til udskolingen og en til indskolingen. Det er hovedsagelig fagene dansk, engelsk
og tysk, der er behov for lærere til.

3. Håndhævelse af mobbepolitik og generel opførsel for at fastholde trivsel v/Karin
Vi taler i bestyrelsen om den generelle trivsel på skolen blandt børnene.

4. Generalforsamling v/Karin
Inden udgangen af Maj måned 2020 skulle der have været en generalforsamling for Friskolen. Pga COVID-19, har dette ikke været muligt. Vi snakker derfor om, hvornår vi skal afholde generalforsamlingen. Karin snakker med Vibeke om dette. Der vil komme en udmelding, når datoen haves.

5. Forventningsafstemning, roller og ansvar v/ Karin
Vi snakker i bestyrelsen om opgaver, roller og ansvar i bestyrelsen. Til Vores sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien, indbyder bestyrelsen vores nye skoleleder, Vibeke
Malmberg, hvor vi kan snakke om vores værdigrundlag og målsætning for kommende skoleår i 20/21.

6. Evt ved Karin
Dato for næste bestyrelsesmøde aftales.