Bestyrelsesmøde friskolen på røsnæs 14 dec. 2020

Bestyrelsesmøde friskolen på røsnæs 14 dec. 2020

Til stede: Vicky, Vibeke, Mette, Katrine, Mads, Tanja, Christina, Cathriona, Maria, Anders, Tonny, Lene (via zoom)

TIL EFTERRETNING

1.Underskrivning referater v/ Maria
Referater fra sidste bestyrelsesmøde d. 19 november 2020 samt ekstraordinært

bestyrelsesmøde d. 27 november 2020 godkendes og skrives under. De vil blive lagt op på hjemmesiden.

2. Budget 2021 v/Mette
Mette, som er bogholder, gennemgår budgettet for bestyrelsen. Budgettet ser fornuftigt ud.

3. Værdier v/Catriona
Bestyrelsen godkender det værdi skriv, som udvalget har lavet.

Cathriona er nyvalgt som bestyrelsesformand og informerer på dette bestyrelsesmøde om, at bestyrelsesformand og næstformand har haft et positivt og konstruktivt opstartsmøde med skoleleder. Der har været et første budgetmøde mellem formand, kasserer, skoleleder
og bogholder. Catriona informerer samtidig om, hvad hun finder vigtigt i bestyrelsesarbejdet.

4. Nyt fra skolen v/Vibeke
D. 5 Januar starter friskolens nye rengøringsarbejde. Vibeke er i fuld sving med at etablere rengøringsrum til både rengøringshjælp samt forældregruppen. Hermed får hver deres eget.

Vibeke har haft et møde med PPR ift enkelte elever på skolen.

Der har været juleklip – det var en rigtig hyggelig dag med forskellige konkurrencer samt glade elever.

I Januar 2020 kommer vil Marianne Krogh Larsen være i virksomhedspraktik på Friskolen. Hun har tidligere været lærer og vi glæder os til at byde hende velkommen.

Corona Udviklingen har, som i resten af landet, påvirket skolen. De store klasser fra 5.-9. klasse er hjemsendt, hvor de stadig modtager hjemmeundervisning. Vibeke har arbejdet med de store klassers timefordeling af hensyn til terminsprøver mv.

Vibeke er i gang med at gøre skolen klar til terminsprøver.

Der har i personalegruppen været fokus på lidt ekstra hygge i december måned. Der er god stemning på lærerværelset trods Corona-situationen.
Skolens nye lærer kommer snart på besøg på skolen.

BESLUTNING

5. NET-etik og princip for erstatningsansvar
Personale gruppen har arbejdet på principper for NET-etik samt erstatningsansvar. Disse er blevet præsenteret for bestyrelsen. Bestyrelsen har små rettelser og godkender herefter begge politikker.

6. Lukket punkt

7. EVT
Der er flere punkter, bestyrelsen må udsætte til bestyrelsesmøde i Januar 2021, herunder markedsføring, forretningsorden, ekstraordinær generalforsamling