Author: Martin Jensen

Til stede: Cathriona, Katrine, Maria Schacht, Anders (via zoom) Fraværende: Maria Neslo, Tonny, Christina, Nanna, Nina (bestyrelsen er ramt af corona), Mads Til efterretning 1.Underskrivning af referater v/ Maria Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrives næste gang pga manglende deltagelse. 2. Nyt fra skolen og SFO v/ Cathriona -  Der er...

Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 13 dec. 2021 Bestyrelsesmøde er rettidigt indkaldt. Til stede: Cathriona, Katrine, Tonny, Nina, Maria N, Nanna, Anders Fraværende: Christina, Maria Schacht, Mads 1: Bestyrelsen konstituerer sig v/Anders (ekskl. Cathriona): Anders er valgt med virkning til skoleleder er ansat. Derefter bortfalder denne titel og Catriona genindsættes uden...

Til stede: Katrine, Anders, Maria Schacht, Tonny, Cathriona, Christina (zoom), Maria Neslo (zoom), Nanna (zoom), Fraværende: Nina, Mads, Vibeke 1.Underskrivning af referater Alle Referater samt skøde underskrives (Der er 4 der mangler at underskrive) 2. Nyt fra skolen og SFO v/ Cathriona -  Der afholdes ugentlig møde med læreren...

Skolebestyrelsesmøde 26 Oktober 2021 Til stede: Christina, Nanna, Katrine, Maria, Cathriona, Anders, Tonny (via zoom), Vicky (via zoom) Fraværende: Maria Neslo, Vibeke, Nina 1.Underskrivning af referater Referatet fra sidste bestyrelsesmøde underskrives på næste bestyrelsesmøde. Til efterretning 2. Nyt fra skolen og SFO v/ Vicky ●  Vedr. Børnehave: Vibeke har besøgt en...

Referat skolebestyrelsesmødet onsdag den 29/9 2021 kl 17-19 1. Underskrivning af referater (Maria) 5 min Fraværende. Tonny, Christina, Maria, Katrine Til efterretning: Nyt fra skolen og SFO (VM) 10 min ●  Vi er færdige med forældremøder. Det er forløbet godt. 6 kl tog godt imod at PT og...

Skolebestyrelsesmøde Friskolen På Røsnæs 19 August 2021 Til stede: Cathriona, Vicky, Nina, Maria Schacht, Christina, Nanna, Maria Neslo, Vibeke, Anders. Fraværende: Katrine, Tonny Til efterretning og orientering, Katrine har af personlige årsager valgt at tage orlov fra bestyrelsen i 6 mdr. Der er derfor en midlertidig post ledig som...

Ekstraordinær generalforsamling på Friskole på Røsnæs d. 21/6 2021 kl.16.30 (foregår virtuelt) Deltagere: Maria N, Nina, Anders, Cathriona, Kathrine, Vibeke og Trine Fogh Lauridsen Afbud: Nanna, Christina, Tonny, Maria, Vicky. Referent: Kathrine 1. Velkomst ved formand Cathriona Cantio. 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller: Dirigent og stemmetæller. Trine...

Til stede: Katrine, Vibeke, Vicky, Nanna, Nina, Christina, Catriona, Maria Schacht Fraværende: Tonny, Mads, Maria Neslo Til efterretning og Orientering 1.Underskrivning af referater v/Maria Alle referater underskrives. De vil vil lagt op på hjemmesiden. 2. Indkaldelse til generalforsamling v./Catriona Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mhp ændring af vedtægter. Datoen...

Til stede: Katrine, Vibeke, Vicky, Nanna, Nina, Christina, Catriona, Maria Schacht Fraværende: Tonny, Mads, Maria Neslo Til efterretning og Orientering 1.Underskrivning af referater v/Maria Alle referater underskrives. De vil vil lagt op på hjemmesiden. 2. Indkaldelse til generalforsamling v./Catriona Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mhp ændring af vedtægter. Datoen...

Til stede: Anders, Vibeke, Mads, Katrine, Christina, Catriona, Maria, Tonny (zoom), Vicky (zoom) Til efterretning   1.Underskrivning referater v/ Maria Vi afventer med underskrivning af referat til alle kan forsamles. Kort gennemgang generalforsamling v. Catriona Den vil foregå på Zoom og der vil være en fordeling på skolen således: Personalet Kasser, referent,...