Nyt fra Friskolen

VÆRDIGRUNDLAG:   På Friskolen på Røsnæs tror vi på, at skolens opgave er mangfoldig og rummer mange forskellige aspekter. Vi ønsker at udvikle livsduelige mennesker, som besidder nysgerrighed og som er ambitiøse såvel socialt som fagligt. Gennem ligeværd, nærvær, ansvarlighed, forskellighed og faglighed samt ved at være optaget...

 Indkaldelse til generalforsamling d.27/4 2021.   Velkomst ved formand Cathriona Cantio.   Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Ved CC og Tonny   Bestyrelsens beretning ved formand Cathriona Cantio.   Skolelederberetning ved Vibeke Malmberg.   Fremlæggelse af årsrapport ved Inge Linkamp.   Tilsynsførendes beretning ved Rektor Peter Abildgaard.   Indkomne forslag: Ændring...