Skolebestyrelsesmøde 22 april 2021

Skolebestyrelsesmøde 22 april 2021

Til stede: Anders, Vibeke, Mads, Katrine, Christina, Catriona, Maria, Tonny (zoom), Vicky (zoom)

Til efterretning

 

1.Underskrivning referater v/ Maria

Vi afventer med underskrivning af referat til alle kan forsamles.

  1. Kort gennemgang generalforsamling v. Catriona

Den vil foregå på Zoom og der vil være en fordeling på skolen således:

Personalet

Kasser, referent, dirigent, Skoleleder, Formand, Tilsynsførende

Bestyrelse og kandidater til bestyrelsen

Afstemning foregår via zoom

  1. Nyt fra Ledelsen og SFO

Vibeke kan med glæde meddele, at der er ansat 3 nye lærere.

Forældre og børn til Mini-Røs er til introduktion i dag. Det er gået rigtig fint.

Der er 3 børn, der den kommende tid, skal vises rundt.

I øjeblikket er skolen i gang med test på alle klassetrin. Testene er lavet lige op til de kommende skole/hjem samtaler. Foreløbig ser det rigtig flot ud i 0,1,2 klasse.

Personalet arbejder på en kommende  lejrskole. Der kommer senere en udmelding.

Vibeke har haft opfølgning på MUS fra efteråret. Derudover laves der en APV snarest.

Tilsynsførende Peter Abildgaard kommer på besøg d. 23/4 2021.

Der er indkøbt en ny printer, da den gamle ikke virker mere. Den bliver sat op i næste uge og er klar til de kommende eksamener. Her trækkes der også ledninger, således at eleverne ikke kører trådløst til eksamen, så vi ikke risikere, at nettet går ned.

Der er netop sendt nye skemaer ud til forældrene, da der er lavet nye retningslinjer ift Corona.

Det summer af stemmer og latter efter alle elever er kommet tilbage

  1. Marketing v/ Maria og Catriona

Marketing gruppen er i gang med en masse ideer til at markedsfører for skolen.

  1. Fondsudvalget

Der er netop kommet en udmelding fra Kompan, at skolen har fået bevilget 60.000 kr til vores legeplads. Der mangler nogle små detaljer, før vi ved, hvordan det kommer til at forløbe.

De afventer stadig svar fra Novo Nordisk.

  1. Boldbaner v/ Tonny

Tonny har netop fået fat i Jane Hald, der tager over for Lone Himmelstrup vedr. boldbaner,. Hun mener, at skolen skal betale 24000 kr. om året. Eftersom det ikke er hele boldbanen, der bliver slået af kommunen, vil vi gerne have en mindre pris. Men hun skal lige konferere med ledelsen, hvorvidt det passer. Tonny afventer at høre fra hende.

Beslutning:

  1. Gennemgang er kvartalsregnskab v/ Vibeke

Vibeke gennemgår kvartalsregnskabet for friskolen som ser fornuftigt ud.

Vibeke gennemgår det ift Statstilskud, skolepenge, SFO, Andre indtægter, Løn og undervisning skoledelen og SFO, materialeforbrug, fotokopiering, lejrskole, uddannelse af personale, møder og arrangementer, andre omkostninger vedr. SFO, Løn for rengøring og pedel, lokaleleje, ejendomsudgifter og ejendomsdrift, lønadministration og administrationsudgifter.

  1. LUKKET PUNKT
  2. LUKKET PUNKT
  3. EVT – LUKKET PUNKT