Author: friskolenpaaroesnaes

Referat, skolebestyrelsesmøde 14. Maj 2018 Til stede: Karin, Ole, Jaqueline, Allan, Jakob, Lene, Maria, Trine, Anders, Jeanette Fraværende: Christina, Tonny og Mette Vi byder vores 2 nye bestyrelsesmedlemmer, Anders og Jeanette, velkommen. Vi laver en kort præsentationsrunde af alle bestyrelsesmedlemmerne. Karin fortæller, at vi har fået enormt...

Vedtægterne for Friskolen på Røsnæs. Godkendt på generalforsamlingen den 24. April 2018 og offentliggjort på hjemmesiden den 9. maj 2018. Friskolen på Røsnæs godkendte vedtægter.pdf Vedtægterne har også fået permanent plads i menuen under 'Info'....

Generalforsamling Friskolen på Røsnæs 24-4 2018 Jeppe Hedegaard Sørensen vælges som Dirigent 1.Velkomst og sang/Karin Karin indleder med at byde alle velkommen. Vi synger alle “Det dufter lysegrønt af græs” Karin præsenterer bestyrelsesmedlemmerne. 2. Præsentation af personale v/Jakob Jakob præsenterer  personalet, der er ansat på nuværende tidspunkt. Mie Larsen - Børnehave klasselærer. Mie...

Referat, skolebestyrelsesmøde 10/4 2018 Til stede: Jakob, Karin, Christina, Trine, Jaqueline, Maria, Lene, Ole, Mette, Allan Fraværende: Tonny og Morten 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt og lagt op på hjemmesiden og FB siden. 2. Ansættelser og lønpolitik v/Jakob Jakob er i gang med at...

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts kl. 17-21 Tilstede: Trine, Ole, Mette, Allan, Jakob, Karin, Jaqueline og Christina. Afbud fra: Maria, Lene og Tonny. 1. Godkendelse af referat og dagsorden Referatet blev godkendt 2. Underskrive indmeldelse i Dansk Friskoleforening v/Karin Vi kan få nogle indkøbsaftaler, hvis vi melder os ind i Dansk...

Skolebestyrelsesmøde 5/3 2018 Til stede: Karin, Jaqueline, Allan, Mette, Trine, Maria, Ole, Christina, Jakob, Lene Fraværende: Tonny, Morten 1.Godkendelse af referat og dagsorden Dette er godkendt. Maria får Søren til at lægge referatet op fra sidste gang på hjemmeside og FB side. 2. Status ansættelser og kontrakter v/Karin og...

Referat bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 22/2 2018 Til stede: Karin, Mette, Christina, Ole, Jacob, Jaqueline, Tonny, Allan, Lene, Trine, Maria Fraværende: Morten Jacob, som er Friskolens nye skoleleder, præsentere sig selv for bestyrelsen. Derefter præsenterer hvert medlem af bestyrelsen sig. 1.Godkendelse af referat og dagsorden De godkendes. 2. Status ansættelser...