Referater

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. august 2017 Der er aftalt en fremtidig mødestruktur således at vi på forhånd ved hvem der gennemgår og fremlægger de forskellige punkter. Evaluering og gennemgang af emner fra kurset hos Friskolernes hus. Køb af bygninger og pris: Det kommer...

Til stede: Karin, Allan, Ole, Mette, Tonny, Maria, Jacqueline, Christina, Lene, Trine Fraværende: Morten 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Karin Referent: Maria 2. Præsentation af bestyrelsen I denne nye bestyrelse er vi både nogle forældre fra Røsnæs Skole og udefra, hvorfor vi præsenterer os for hinanden her på vores...